Trang chủ » Chăm sóc khách hàng » Hướng dẫn đặt hàng

Hướng dẫn đặt hàng

Bước 1: 
               Truy cập website: myphamshop24h.com

Bước 2:
               Chọn sản phẩm cần mua Bước 3:
               Chọn đặt hàng sản phẩm Bước 4:

               Chọn thanh toán đơn hàng hay quay lại mua thêm
 Bước 5:
               Điền thông tin của khách hàng để đặt hàng và hoàn thành


Kết nối:
0